Toa tsy afaka mahita izay tena tadiavina. Angamba mitady dia afaka manampy.